Röviden
Kiállítások
Panorámaképek
Fórum
 
Barátság mozi
 
 
 Szent Imre 1000 éve
[Fehervar.net] 2007. augusztus 11.

Nagyszabású nemzetközi kiállítással tiszteleg az ezer esztendeje született Szent Imre emléke előtt az Egyházmegyei Múzeum: a fiatalon elhunyt herceg máig élő kultuszát száznál több műalkotással mutatják be. A november 11-ig látogatható tárlatot ma délelőtt Mojzer Miklós, a Szépművészeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója nyitotta meg, a szép számmal megjelent közönséget Spányi Antal megyés püspök köszöntötte.

Kattintson a képre a nagyításhoz Szent Imre Szent Istvánnal
és Szent Lászlóval
   A borongós, esőre hajló idő ellenére hatalmas tömeg gyűlt össze ma délelőtt a Városház téren: a szervezők előre sejtették, hogy nagy lesz az érdeklődés a ritkaságszámba menő kiállítás iránt, ezért a megnyitót nem a múzeumba, hanem a város főterére szervezték – néhány lépésre attól a helytől, ahol a hagyomány szerint 1007-ben Imre herceg született. Maga a múzeum és a Szent Imre-templom is az egykori királyi palota helyén áll, így mindenképpen ez a méltó helye a kiállításnak, amelynek megnyitóján a megye és az egyházmegye vezetői mellett a fehérvári kulturális élet számos képviselője is megjelent.

   „Szent Imre élete mindnyájunk számára példa lehet” - hangsúlyozta köszöntőjében Spányi Antal, aki arról is beszélt, hogy a kiállítás szerves része a Szent Imre-évnek, amelynek keretében a tavasszal ifjúsági fesztivál is zajlott városunkban. „Szeretnénk lehántani Szent Imre alakjáról a 'barokkos rárakódásokat', és megmutatni benne azt a talpig férfias embert, aki tudott önmagának parancsolni, aki megértette korát, aki előtt szent célok lebegtek, és aki tudta, merte használni a számára rendelkezésre álló eszközöket céljainak megvalósítására” - mondta a püspök.

Kattintson a képre a nagyításhoz
   Szent Imre életéről kevés biztos adat maradt fent, még születésének pontos ideje sem ismert - de a legtöbb forrás 1007-re teszi. Vele kapcsolatban csak a krónikákban és legendákban foglaltakra támaszkodhatunk, de az vitathatatlan, hogy lassan ezer éve szentként tisztelik az egész világon: Észak-Amerikától Európa szinte valamennyi országáig mindenütt templomok őrzik a nevét.

   István és Gizella rendkívül nagy gondot fordítottak egyetlen életben maradt fiuk, a trónörökös nevelésére. A legendaíró szerint Imre „már gyermekkorában is szorgalmas őrködés alatt nevelkedve” fejlődött. Első nevelői a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, s az ő hatásuk alatt érlelődött meg a kis királyfiban az az életideál és az az út, amelyet járni megtanult. Nevelését 1015-től Gellért püspök (akkor még csak bencés szerzetes) vette át, aki a világi tudományok mellett beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle, „akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek”, mint a krónika mondja róla.

   Tizenöt éves korától atyja vette maga mellé, és huszonhárom éves korában befejezettnek látta nevelését. 1031-ben szerette volna megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését a jövő számára biztosítsa, ám a koronázásra készülvén jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat közben egy feldühödött vadkan halálra sebezte, és sebeibe 1031. szeptember 2-án belehalt.

   Az Egyházmegyei Múzeum nemrég új termekkel gazdagodott, így még nagyobb teret tudtak szentelni az egyedülálló kiállításnak, amely a szent trónörökös kultuszát száznál több műalkotáson (képeken, szobrokon, grafikákon, üvegablak-terveken) keresztül mutatja be. 52 gyűjtemény – köztük hét külföldi és két magángyűjtemény – kölcsönözte a gazdag kiállítás anyagát, illetve adott engedélyt reprodukciók bemutatására. A számos hazai és külföldi műalkotás mellett látható a kiállításon Székely Bertalannak egy, Magyarországon még soha be nem mutatott akvarellje is, amelyet a Müncheni Bajor Állami Levéltár Titkos Házilevéltárában őriznek.

Kattintson a képre a nagyításhoz A kiállítást már a megnyitó alatt is sokan megnézték
   A tárlat egyik termében, részben az eredeti köveket felhasználva, felépítették Szent Imre fehérvári sírját, azt a nyughelyet, ahonnan a már halála óta szentként tisztelt (de hivatalosan 1083-tól kanonizált) herceg kultusza elindult. A kiállítás hangsúlyos része a herceg halálának évében készült koronázási palást pannonhalmi másolata, valamint számos Szent Imre-ereklye, köztük a Nemzeti Múzeum ritkán látható, XVIII. századi Szent Imre-mellszobra is. A három hónapon át látogatható kiállításon egyebek között Lotz Károly, Benczúr Gyula, Aba-Novák Vilmos és Borsos Miklós Szent Imrét ábrázoló művei is megtekinthetők.

Kattintson a képre a nagyításhoz Zichy Mihály:
Szent Imre és Szent Gellért
   A tárlat kiegészítéseként Fél évezred énekei Szent Imre hercegről címmel CD is megjelent: a lemezen Szent Imre zsolozsmájától kezdve a gregorián énekeken át a népzenei művekig változatos, modern hangszerelésű művek zengik a szent tiszteletét és dicsőségét. A megnyitón Lipták Péter és zenekara adott ízelítőt a művekből, Straub Péter színművész pedig Szent Istvánnak a fiához címzett intelmeiből idézett.

   A tavaly november óta zajló Szent Imre-év következő fehérvári eseménye az augusztus 18-ai országos Szent Imre-emléknap lesz. A megemlékezésen részt vesz majd az egész Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Erdő Péter bíboros vezetésével. Ennek helyszínei a székesegyház, a Nemzeti Emlékhely, a Szent Imre-templom, a Szent István Művelődési Ház, a Vörösmarty Színház és a Városház tér, ahol szabadtéri programok is lesznek. „Bízom benne, hogy sok fiatal fog eljönni, és programjainkkal meg tudjuk szólítani Székesfehérvár ifjúságát, az ide zarándokoló fiatalokat, és azokat, akik esetleg nem is hívők, de a városban élnek vagy turistaként vannak itt” vélekedik a rendezvényről Spányi Antal megyés püspök. Az emlékév november 17-én a Szent Imre-templomban zárul.

-elem-, -nemde-
Fotó: Borbély Béla, Lőrincz Miklós,
szentimreherceg.huKattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz
A megnyitó előtt középkori ruhába öltözött urak és hölgyek süteményt osztogatva csábították a járókelőket a rendezvényre

Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz
A megyei politikusok mellett számos múzeológus, művészettörténész, népművelő is képviseltette magát a közönség soraiban

Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz
Spányi Antal megyés püspök Szent Imrét méltatva az emlékév eseményeiről és a kiállítás létrejöttének körülményeiről is beszélt a népes hallgatóságnak

Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz
Lipták Péter és zenekara a kiállítás alkalmából megjelent lemez énekeiből adott ízelítőt

Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz
Straub Péter színművész az Intelmekből idézett, a kiállítást pedig Mojzer Miklós művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum címzetes igazgatója nyitotta meg

Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz Kattintson a képre a nagyításhoz
Kattintson a képre a nagyításhoz
Kiállításnyitókon ritka az ekkora tömeg
 

Kép: Göbölyös Imre • Szöveg: Lőrincz Miklós